Společně tvoříme kompetenční školu, ve které záleží na každém z nás

Radostně poznáváme svět i sami sebe. Ve vzájemné důvěře se učíme zodpovědně žít.

AKTUÁLNĚ
01. 04. 2024 | Výsledky losování přihlášek do 1. třídy pro školní rok 2024/2025. Seznam přijatých a nepřijatých... Více Výsledky losování přihlášek do 1. třídy pro školní rok 2024/2025
30. 11. 2023 | Chceme být Světová škola. ScioŠkola České Budějovice usiluje o titul Světová škola. Více Chceme být Světová škola
01. 11. 2023 | PROJEKT Šablony JAK České Budějovice. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem... Více PROJEKT Šablony JAK České Budějovice

Dovednosti, s nimiž lze obstát v budoucnosti

Svět se mění stále rychleji. Chceme, aby se děti připravily na budoucnost plnou změn a netušených příležitostí.  

Podporujeme vnitřní motivaci k učení 

Chuť poznávat je vrozená. Děti ovlivňují, co a jak se budou učit. Necháváme na každém, jakou cestou se vydá k cíli.

Učení probíhá dobře jen v bezpečném prostředí

Budujeme dobré vztahy. Přijímáme zodpovědnost za sebe i své okolí. Společně stanovujeme a dodržujeme pravidla.

otazník

Uvažujete o přestupu?
Spojte se s námi a probereme vše, co vás zajímá.
Napište nám nebo zavolejte.

Jdu do toho!

Tvoříme inspirativní prostředí, kde jde učení (skoro) samo

Kombinujeme pestré škály formátů. Klademe důraz na zážitkové vzdělávání. Umožňujeme dětem podílet se na chodu školy.

Poznávání přirozeně napříč předměty

Nekouskujeme poznávání podle předmětů. Velká část práce se odehrává v projektech vycházejících z každodenního života. Poznatky tak přicházejí v souvislostech.

Zaměření na rozvoj sociálních dovedností

Děti se potkávají napříč všemi ročníky. Rozvíjíme tak schopnosti dětí pracovat v různorodém kolektivu, vnímat potřeby druhých a pomáhat si navzájem.

O náplni části výuky si rozhodují děti samy

Během týdne mají děti vždy vymezený prostor, jehož náplň si zcela určují samy. Učí se tak pracovat s vnitřní motivací, plánovat si čas a dosahovat cílů. 

Děti si mohou určit pravidla. A poznávají jejich důsledky

Ve ScioŠkole tvoříme pravidla fungování společně. Děti na nich mají zásadní podíl a lépe je tak berou za svá. Poznávají tak i důsledky, které s sebou některá rozhodnutí nesou.

Průběžná zpětná vazba. Bez srovnávání s ostatními.

Neznámkujeme a neporovnáváme děti mezi sebou. Respektujeme, že každý má talent na něco jiného. Pravidelně hodnotíme individuální posun dítěte. 

Chyba je příležitost, jak se do budoucna poučit

Chybami se člověk učí. Vědomě s chybami pracujeme. Dáváme dětem prostor odnést si z nich cenné zkušenosti.

Na místa průvodců vybíráme inspirativní osobnosti

Záleží nám na tom, aby s dětmi pracovali lidé, kteří jim mají co předat. Při výběru průvodců je naším hlavním kritériem životní zkušenost a schopnost děti nadchnout. 

Jsme zapsaní v rejstříku MŠMT

I když se od většiny škol v mnohém lišíme, fungujeme plně v souladu s platnou legislativou. Česká školní inspekce náš přístup opakovaně označila za inspirativní i pro ostatní školy.


 

MŠMT razítko

Nejdůležitější věci děti naučíme

I svoboda v učení má někde hranice. Myslíme na to, že číst, pravopisně správně psát a počítat se děti zkrátka naučit musí. Ve vzdělávacím plánu máme pro tyto případy kontrolní body. Pokud nefunguje vnitřní motivace a děti zaostávají, pracujeme na nápravě.

Děti zvládnou přechod na vysněnou SŠ

Přijímací zkoušky na střední školu přinášejí stres a
potřebu zvýšené přípravy. Na ScioŠkolách vytváříme podmínky, aby je děti úspěšně zvládly. Opíráme se o roky zkušeností společnosti Scio s přípravou na přijímačky na SŠ. Naše děti se navíc umí učit a připravovat samy lépe než jejich vrstevníci.

Zeptejte se na to, co vás zajímá

Linda

Linda Grguričová
Vedení ScioŠkoly

linda.grguricova@scioskola.cz

Tel. č. +420 777 458 980

Jirka

Jiří Krejčí
Vedení ScioŠkoly

jiri.krejci@scioskola.cz

Tel. č. +420 777 458 981

Možnost přestupu

Zaujal vás koncept ScioŠkol? Je vaše dítě ve stávající škole nešťastné a chcete, aby chodilo do Scioškoly? Je to snadné. Školy si formality přestupu vyřeší mezi sebou. Přestoupit do ScioŠkoly můžete kdykoliv během školního roku. Ozvěte se nám - zavolejte, napište nebo rovnou vyplňte přestupový formulář, rádi vám sdělíme podrobnější informace o průběhu přestupu.